Notis Privasi SECOM Smart (Malaysia)

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”)
Menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”) dan peraturannya, notis ini diajukan kepada semua klien dan / atau calon klien kami yang dihargai. Notis ini bertujuan untuk memberitahu anda mengenai hak anda berkenaan dengan data peribadi anda yang telah dan/atau akan, dikumpulkan dan diproses oleh kami.

SECOM Smart boleh mengumpulkan data peribadi anda untuk diproses oleh kami dan/atau bagi pihak anda semasa interaksi anda sekarang atau masa depan dengan kami. Data peribadi anda membolehkan kami meningkatkan dan memperibadikan pengalaman anda dengan SECOM Smart.

SECOM Smart boleh memperoleh data peribadi dari atau melalui sumber berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada; aktiviti perniagaan dalam talian dan luar talian kami, pesanan pelanggan atau dokumen pembelian yang dikemukakan kepada kami, lawatan dan penggunaan laman web kami, dan/atau sebarang maklumat yang disampaikan atau disediakan kepada kami semasa berinteraksi dengan kami dan/atau perkhidmatan oleh kami.

SECOM Smart akan memperlakukan data peribadi sebagai rahsia sesuai dengan notis ini dan PDPA. SECOM Smart bertanggungjawab untuk data peribadi di bawah kawalan kami, termasuk data peribadi yang diberikan oleh kami kepada vendor yang memproses data bagi pihak kami. SECOM Smart mengambil langkah yang diperlukan untuk memberikan tahap perlindungan yang setara sekiranya data diproses oleh pemroses data kami. SECOM Smart komited untuk mematuhi PDPA dan peraturan serta kepiawaiannya.

SECOM Smart komited untuk menyimpan dan memproses data anda dengan cara yang selamat. Seperti yang dikehendaki oleh PDPA, SECOM Smart berusaha untuk melaksanakan perlindungan dan langkah-langkah keselamatan dan teknikal yang sesuai untuk melindungi data peribadi dari sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses atau pendedahan, perubahan, atau pemusnahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja.

SECOM Smart akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk meningkatkan dan mempribadikan pengalaman anda dengan kami, biasanya sepanjang tempoh hubungan kontrak dan untuk apa-apa tempoh selepas itu sebagaimana yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang termaktub di Malaysia.

Data Peribadi Anda
Data peribadi yang mungkin dikumpulkan dan/atau diproses oleh SECOM Smart merangkumi tetapi tidak terhad kepada: nama; umur; nombor kad pengenalan; jantina; alamat; alamat emel; tarikh lahir; nombor telefon atau maklumat hubungan lain; nombor passport; Alamat IP; gambar, gambar (statik/rakaman), rakaman visual dan biometrik; isyarat video dan audio, data sensor, data peralatan, dan data dalaman atau luaran lain serta maklumat penggunaan produk dan data prestasi produk; status perkahwinan; pekerjaan; julat pendapatan; bangsa, etnik, kewarganegaraan; maklumat yang membantu kami dalam mengurus hubungan, transaksi, dan/atau perniagaan kami dengan anda, termasuk jenis/pilihan produk dan perkhidmatan anda, data demografi, maklumat pesanan dan pembelian, maklumat kad kredit, maklumat kewangan, dan sejarah transaksi; data peribadi sensitif termasuk keadaan kesihatan; dan sebarang maklumat peribadi yang ditentukan oleh undang-undang atau standard privasi antarabangsa.

Hak Data Peribadi Anda
Tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang, syarat kontrak, dan tempoh notis yang munasabah, anda berhak:

Untuk meminta akses ke data peribadi
Anda berhak untuk meminta akses ke data peribadi yang diproses oleh kami.

Untuk membuat pembetulan data peribadi
Anda berhak untuk membuat pembetulan dan/atau mengemas kini data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap, atau tidak terkini.

Untuk menghadkan pemprosesan data peribadi anda
Anda berhak menghadkan pemprosesan data peribadi oleh kami atau menarik balik persetujuan yang diberikan sebelumnya untuk pemprosesan data peribadi oleh kami. Anda boleh menyampaikan kepada kami keengganan anda terhadap penggunaan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran atau tujuan tertentu yang lain.

Penggunaan Website SECOM Smart – Cookies & teknologi serupa dengan nya
SECOM Smart boleh mengumpulkan maklumat tertentu dengan kaedah automatik, menggunakan teknologi termasuk cookies, dan teknologi serupa dengan nya.

Cookies adalah fail teks yang dipindahkan oleh laman web ke komputer atau cakera keras melalui website yang anda lawati. Kami mungkin menggunakan cookies untuk menjadikan penggunaan laman web lebih cekap, untuk menyesuaikan pilihan web browser anda dan untuk meningkatkan fungsi laman web kami. Cookies boleh digunakan untuk pengurusan prestasi, dan untuk pengumpulan maklumat mengenai bagaimana laman web kami digunakan untuk tujuan analisis. Cookie juga dapat digunakan untuk pengurusan fungsi, untuk memungkinkan kami membuat kunjungan pengguna lebih efisien, misalnya, untuk mengingat pilihan bahasa, kata laluan dan perincian log masuk.

SECOM Smart juga menggunakan Google Analytics di laman web kami untuk mengumpulkan maklumat mengenai aktiviti dalam talian anda di laman web kami, seperti webpage yang anda lawati, link yang anda klik, dan carian yang anda lakukan di laman web kami. Kami mungkin menggunakan maklumat ini untuk menyusun laporan dan membantu kami memperbaiki laman web kami. Cookies mengumpulkan maklumat, termasuk jumlah pengunjung ke laman web, di mana pelawat telah mengunjungi laman web tersebut, dan halaman yang mereka klik. Maklumat yang dihasilkan oleh cookies tersebut dan alamat IP semasa anda akan dihantar oleh web browser anda dan akan disimpan oleh server Google di Amerika Syarikat dan negara lain. Google akan menggunakan maklumat ini bagi pihak kami untuk menilai penggunaan laman web kami oleh anda seperti yang dijelaskan di atas. Alamat IP yang dikumpulkan melalui Google Analytics tidak akan dikaitkan dengan data lain yang dimiliki oleh Google.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai maklumat yang dikumpulkan menggunakan Google Analytics sila lawati:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Anda boleh memuat turun dan memilih untuk tidak menyertai Google Analytics di browser anda di sini:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Anda boleh mengubah tetapan untuk menyekat atau memberitahu anda ketika anda menerima cookies, membuang cookies atau melayari laman web kami menggunakan tetapan penggunaan browser anda. Lihat arahan browser anda atau tetapan bantuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara mengubah tetapan browser anda. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan penggunaan cookies atau teknologi serupa kami yang mengumpulkan dan/atau menyimpan maklumat pada peranti anda, anda harus mengubah tetapan browser anda dengan sewajarnya. Beberapa ciri khas laman web kami mungkin tidak berfungsi dengan baik jika anda tidak menerima cookies atau teknologi ini. Perubahan pada Notis Privasi
Kami berhak untuk mengubah/mengemas kini notis ini dari masa ke semasa. Anda dinasihatkan untuk memeriksa Notis Peribadi kami secara berkala.

Sekiranya anda memerlukan maklumat lebih lanjut mengenai data peribadi yang kami simpan atau bagaimana data peribadi anda diproses, sila hubungi:

Careline: 03-9236 1800
Email: info@secomsmart.com.my